Nederlandse Orde van Accounts-Administratieconsulenten

De NOvAA is de beroepsorganisatie van de Accountants-Administratieconsulenten (AA). Alle ruim 6.500 AA-Accountants in Nederland zijn aangesloten bij de NOvAA. In de Wet AA zijn de taken van de NOvAA vastgelegd.

Wettelijke taken van de NOvAA

Het is de taak van de NOvAA om de theoretische opleiding tot het beroep te verzorgen of te laten verzorgen, medewerking te verlenen aan de praktijkopleiding, het behartigen van het gemeenschappelijk belang en toe te zien op de eer en stand van de stand van AA-Accountants. Door de invulling van deze wettelijke taken schept de NOvAA de voorwaarden die de kwaliteit vna de beroepsuitoefening waarborgen en bevorderen.

Accountancy is toe aan een nieuwe imago

Wij willen via deze site het beroep van AA-Accountant graag bij scholieren en studenten onde de aandacht te brengen. Het beroep accountant heeft (naar onze mening onterecht) nogal een stoffig imago en daar willen we graag verandering in brengen, door je kennis te laten maken met het beroep.

Contact

NOvAA

Postbus 84291

2508 AG Den Haag

Telefoon: 070 – 338 36 00

Fax: 070 – 351 28 36

Mail: novaa@novaa.nl

Internet: www.novaa.nl

Categoriën

De laatste blogs
aa-worden.nl.nl 2017 2024 | Sitemap Disclaimer | Privacybeleid | Veelgestelde Vragen |