Werkzaamheden

Een AA-Accountant heeft een aantal werkzaamheden die ze moeten verrichten. Dit zijn er normaliter een aantal meer dan een RA-Accountant. Een AA-Acocuntant houdt zich namelijk bezig met de MKB's waardoor er meerdere aspecten bekeken moeten worden. Hier wordt uitgelegd wat een aantal werkzaamheden van een AA-Accountant zijn. In grote lijnen houdt de AA zich bezig met:

 • Fiscaal advies
 • Doelmatige inrichting van de administratie
 • Advisering bij de keuze voor de beste financieringsvorm
 • Het opmaken van de jaarrekening
 • Het afgeven van verklaringen

Fiscaal advies

Ondernemers en organisaties hebben de verplichting om belastingaangifte te doen. Echter zijn deze ondernemers en organisaties niet genoeg op de hoogte van belastingfaciliteiten die zij gemakkelijk kunnen benuttigen. Jij weet als AA-Accountant hoe je hier optimaal rendement uit kunt halen. Jij weet dan ook als AA-Accountant de meest meest recente fiscale ontwikkelingen en geeft de klant een advies over hoe zij hun belastingaangiftes kunnen invullen en aanreiken.

Fiscaal-juridisch advies

Het advies over verscheidene fiscaal-juridische zaken is net zo belangrijk als het fiscaal advies. Welke ondernemingsvorm is het meest aantrekkelijk? Wanneer is het financieel interessant om een eenmanszaak om te zetten naar een besloten vennootschap? Hoe gaat de herstructurering in zijn werk? Hoe zit het met bedrijfsopvolging? Ook met zulke fiscaal-juridische vragen houd jij je bezig.

Het doelmatig inrichten van de administratie

Voor ondernemers is de administratie van cruciaal belang. De administratie geeft namelijk voortdurend inzicht in de financiële situatie van een bedrijf. Zo kan er snel geanticipeerd worden op veranderingen in de economische sector. Administreren is de eerste stap, de analyse van deze financiële informatie de tweede.

Als AA-Accountant plaats je de cijfers uit de administratie in de juiste context. Daardoor kun je ook de sterke en zwakke plekken in het bedrijf vinden. Daarnaast kun jij je cliënten ook precies vertellen hoe zij hun administratie efficient invullen en geef je advies over welke software hierbij het beste aansluit.

Advisering bij de keuze van de beste financieringsvorm

Ondernemers investeren om daar later de vruchten van te plukken. Maar hoe kunnen deze investeringen het beste gefinancierd worden? Dat weet de AA-Accountant. Je geeft bovendien aan hoe een bedrijf efficiënter kan werken en de kosten zoveel mogelijk kan beperken.

Het opmaken van de jaarrekening

Vele verschillende bedrijven hechten een hoge waarde aan een opgestelde jaarrekening die gemaakt is door een onafhankelijke accountant. Dit wordt niet alleen gewaardeerd door leveranciers maar ook banken en aandeelhouders hebben hier veel profijt van. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en er wordt een toelichting gegeven op deze cijfers.

Een jaarrekening geeft een inzicht in hoe het bedrijf het afgelopen jaar heeft gedraaid. Een AA-Accountant zorgt ervoor dat de jaarrekening samengesteld, gecontroleerd of beoordeeld wordt. De jaarrekening met verklaring van de AA-Accountant geeft een goede uitgangspositie voor bijvoorbeeld een onderhandeling over een financiering.

Het afgeven van verklaringen

Een AA-Accountant kan de volgende verklaringen afgeven aan bedrijven:

 • Een verklaring naar aanleiding van een samenstellingsopdracht
 • Een verklaring naar aanleiding van een beoordelingsopdracht
 • Een verklaring naar aanleiding van een controleopdracht

Een samenstellingsverklaring

Naar aanleiding van het samenstellen van een jaarrekening wordt een samenstellingsverklaring afgegeven. In deze verklaring brengt de AA-Accountant tot uitdrukking dat hij of zij, op basis van de hem aangeleverde gegevens en conform de voor het accountantsberoep geldende eisen, een jaarrekening heeft samengesteld die voldoet aan de wettelijke voorschriften.

Een beoordelingsverklaring

Het kan voorkomen dat een belanghebbende partij de AA-Accountant om een beoordelingsverklaring vraagt. De AA-Accountant verricht dan een beperkt onderzoek naar de getrouwheid van de financiële informatie van een bedrijf. Doorgaans bestaat dit onderzoek uit het inwinnen van inlichtingen bij medewerkers van de onderneming en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financiële gegevens. Als alles in orde is, wordt een goedkeurende beoordelingsverklaring afgegeven. Zijn er belangrijke onjuistheden in de verantwoording die de getrouwheid niet wezenlijk aantasten, dan wordt een beoordelingsverklaring met beperking afgegeven. Tasten de onjuistheden de getrouwheid van de verantwoording wel aan en worden de noodzakelijke wijzigingen niet aangebracht, dan geeft de AA-Accountant een afkeurende beoordelingsverklaring af.

Acountantsverklaring

Sommige bestuurders en ondernemers wensen (omdat dit bijvoorbeeld wordt gevraagd door de aandeelhouders of de bank of omdat dit wettelijk vereist is) een stellige uitspraak van de AA-Accountant omtrent de getrouwheid van bijvoorbeeld de jaarrekening. In een dergelijke situatie krijgt de AA-Accountant een controleopdracht. Daarbij worden alle werkzaamheden verricht die nodig zijn om met een hoge mate van zekerheid een uitspraak te doen over de vraag of de betreffende verantwoording voldoet aan de gestelde eisen. Het uiteindelijke oordeel hangt sterk af van de controlemogelijkheden binnen een bedrijf en van de bevindingen van de AA-Accountant.

De AA-Accountant geeft naar aanleiding van een controleopdracht één van onderstaande accountantsverklaringen af:

 • Een goedkeurende accountantsverklaring: de jaarrekening geeft een getrouw beeld en voldoet ook anderszins aan de wettelijke eisen;
 • Een accountantsverklaring met beperking: de jaarrekening bevat nog belangrijke onjuistheden (bedenkingen) en/of er blijven nog belangrijke onzekerheden in de controle;
 • Een accountantsverklaring van oordeelonthouding: de jaarrekening is op bepaalde punten goed, maar er blijven onzekerheden in de controle die de getrouwheid wezenlijk kunnen aantasten;
 • Een afkeurende accountantsverklaring: de jaarrekening klopt niet als gevolg van onjuistheden (bedenkingen) die de getrouwheid wezenlijk aantasten.

Categoriën

De laatste blogs
aa-worden.nl.nl 2017 2024 | Sitemap Disclaimer | Privacybeleid | Veelgestelde Vragen |