Wat doet een controlerend accountant?

Jaarlijks worden de cijfers bekeken van een bedrijf. Deze cijfers zijn te vinden in een jaarrekening. Zo kan een bedrijf zien waar hun geld naartoe is gegaan en waarmee ze geld verdient hebben. Zo kan een accountant ook advies geven aan de ondernemers en via de jaarrekening deze adviezen onderbouwen.

Wat voor werkzaamheden heeft een controlerend accountant?

Deze accountant bekijkt of de uitgaven en inkomsten kloppen met wat er wordt ingeleverd aan facturen. Daarnaast inspecteert hij ook of de afschrijvingen van het bedrijf goed uitgevoerd zijn en of dat hun bezittingen goed aangegeven zijn. Hij beoordeelt dus ieder aspect van de jaarrekening en kijkt of dit klopt met de dingen die zijn ingeleverd. Zo ziet hij of het bedrijf nog financieel gezond is.

Een accountantsverklaring

Nadat alles gecontroleerd is geeft de betreffende accountant een verklaring af. Deze goedkeurende verklaring is van belang voor zowel bedrijf als accountant. Deze heeft namelijk belang bij het bedrijf:

  • Voor de banken is deze belangrijk om zo een beslissing te kunnen maken om een lening te verstrekken
  • De overheid kan door deze verklaring een subsidie verstrekken
  • De leiding van de organisatie heeft hier belang bij omdat ze hun beslissingen goed kunnen baseren op de jaarrekening
  • Voor de aandeelhouders heeft dit belang omdat het bedrijf dan verantwoording af kan leggen hoe er met het geld van de aandeelhouders is omgegaan en kan er aangetoond worden of er winst is gemaakt
  • Voor een aantal belangengroepen en toezichthouders is een verklaring ook belangrijk omdat ze willen weten of het bedrijf zich aan regels en wetten heeft gehouden
  • Als laatste is een verklaring van belang voor leveranciers. Zij kunnen via deze verklaring bepalen of er risico's zijn met betrekking tot het betalen van de rekening

Een financiële speurneus

Je bent als controlerend accountant als het ware een soort speurneus voor het bedrijf. Dit komt omdat jij je helemaal verdiept in de cijfers en op zoek gaat naar de financiële waarheid van het bedrijf. Je leert het bedrijf of de organisatie goed kennen en ziet op deze manier of de jaarrekening klopt.

Meer dan alleen jaarrekeningen controleren

Als controlerend accountant controleer je meer dan alleen een jaarrekening. Jouw kennis en kunde kunnen ingezet worden voor het controleren van iedere rapportage. Deze rapportages moeten gecontroleerd worden omdat er verantwoording afgelegd moet worden. Denk daarom aan rapportages over bijvoorbeeld milieubeleid, subsidieverantwoordingen en beleggingsprospectussen.

Niet geschikt voor iedereen

De baan controlerend accountant is niet geschikt voor iedere accountant. Daarbij komt ook nog eens dat niet iedere accountant zomaar controles mag uitvoeren. Daar zijn wettelijke eisen voor opgesteld waaraan een controlerend accountant zich aan moet houden. Meestal zijn controlerende accountants registeraccountants. Een AA-Accountant kan echter ook een controlevergunning krijgen mits hij voldoet aan de eisen.

Categoriën

De laatste blogs
aa-worden.nl.nl 2017 2024 | Sitemap Disclaimer | Privacybeleid | Veelgestelde Vragen |